હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી રવિકુમાર અરોરા, I.A.S
હોદ્દો નિયંત્રક ના.સ. અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, ભરૂચ
સરનામું  જીલ્લા કલેક્ટર કચેરી,
ભરૂચ,
ગુજરાત,
ભારત
ફોન 02642-240600
મોબાઇલ 9978406205
ફેક્સ 02642-240602
ઇ-મેઇલ colbharu@guj.nic.in
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 02-06-2020