હું શોધું છું

હોમ  |

તાલીમ
Rating :  Star Star Star Star Star   

 નાગરિક સંરક્ષણ તંત્ર દ્વારા રાજ્યના સરકારી, અર્ધ સરકારી, જાહેર સાહસો, પંચાયત, મહાનગરપાલિકાઓ, નાના-મોટા ઔદ્યોગિક એકમોના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ, શાળા-કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ, એન. સી. સી.ના કેડેટ્સ તથા ભરતી પામતા પોલીસ અને હોમગાર્ડઝના જવાનો અને જાહેર જનતાને ભારત સરકાર તરફથી વખતોવખત આપવામાં આવતી સૂચનાઓ અને ગાઇડલાઇન મુજબ પ્રાથમિક તાલીમ આપવામાં આવે છે. આ તાલીમ બાદ બેઝિક, એડ્વાન્સ, રિફ્રેશર અને સ્પેશિયલાઇઝ તાલીમ યુનિટોમાં રાજ્ય કક્ષાએ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત વાયરલેસ, ફ્લડ રેસ્ક્યુ, ફાયરફાઇટિંગ, કોર્સ જેવી વિવિધ પ્રકારની ખાસ તાલીમ આપી નાગરિક સંરક્ષણ દળના સભ્યોને તાલીમબદ્ધ કરવામાં આવેલા છે.

નિમણૂંક/પસંદગી પામેલા નાગરિક સંરક્ષણ સભ્યો/અધિકારીઓને ઉપર જણાવેલી તાલીમ ઉપરાંત વિશિષ્ટ તાલીમ મેળવવા માટે નીચે જણાવેલી તાલીમ સંસ્થામાં મોકલવામાં આવે છે.

  1. નેશનલ સિવિલ ડિફેન્સ કોલેજ, નાગપુર.
  2. મિલિટરી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ, પુના.
  3. સેન્ટ્રલ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુટ, બેંગલોર.
  4. રાષ્ટ્રીય આગ શમન સેવા કોલેજ, નાગપુર.
  5. પોલીસ મહાવિદ્યાલય, તાલીમ કેન્દ્ર, કરાઈ, ગાંધીનગર.

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 14-05-2018