હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રીમતિ શાલીની અગ્રવાલ , I.A.S
હોદ્દો નિયંત્રક ના.સ અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી વડોદરા
સરનામું  જીલ્લા કલેક્ટર કચેરી, કોઠી બિલ્ડીંગ,,
વડોદરા,
ગુજરાત,
ભારત
ફોન 0265-2433000
મોબાઇલ 9978406224
ફેક્સ 0265-2431૦93
ઇ-મેઇલ colvadod@guj.nic.in
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 02-06-2020