હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ ડૉ. ધવલ પટેલ, I.A.S
હોદ્દો નિયંત્રક ના.સ. અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, સુરત
સરનામું  જીલ્લા કલેક્ટર કચેરી, નવા જિલ્લા સેવા સદન બ્લોક બી, ૫મો માળ, આઠવાલાઇન્સ , સુરત, ગુજરાત - 395001 ,
ભારત
ફોન 0261-2652525
મોબાઇલ 9978406222
ફેક્સ 0261-2655757
ઇ-મેઇલ colsurat@guj.nic.in
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 02-06-2020