હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી પ્રવિણા ડી., I.A.S
હોદ્દો નિયંત્રક ના.સં અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી ભુજ
સરનામું  જીલ્લા કલેક્ટર કચેરી,કચ્છ-ભુજ.,
ગુજરાત,
ભારત
ફોન ૦૨૮૩૨ -૨૫૦૦૨૦
મોબાઇલ
ફેક્સ ૦૨૮૩૨ -૨૫૦૦૨૦
ઇ-મેઇલ colbhuj@guj.nic.in
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 02-06-2020