હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી હર્ષદકુમાર પટેલ, I.A.S
હોદ્દો નિયંત્રક ના.સ. અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટશ્રી, ભાવનગર
સરનામું  જીલ્લા કલેક્ટર કચેરી,
ભાવનગર,
ગુજરાત,
ભારત
ફોન 0278-2428822
મોબાઇલ
ફેક્સ 0278-2427941
ઇ-મેઇલ
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
પ્રજાજોગ
નાગરિક સરંક્ષણમાં ભરતી
જાહેર માહિતી અધિકારીઓ
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર

ફરિયાદ

સંપર્ક

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 

  ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 02-06-2020